Mullinj të peletit

  • Pellet Mills 260D

    Mullinj pelleti 260D

    Makina e mullirit të feletave Makina e peletit për ushqim është një makinë për përpunimin e ushqimit që ngjesh drejtpërdrejt materialet e grimcuara të misrit, miellit të sojës, kashtës, barit, lëvozhgës së orizit, etj. në pelet.Makina përbëhet nga makineria e fuqisë, kutia e ingranazheve, boshti i lëvizjes, pllakëza, rul shtypës, plesht i ushqimit, prestar dhe plesht shkarkimi.Përdoret gjerësisht në akuakulturën e madhe, të mesme dhe të vogël, fabrikat e përpunimit të ushqimit të drithit, fermat blegtorale, fermat e shpendëve, fermerët individualë dhe fermat e vogla dhe të mesme, ferma...